PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY SZKOŁY

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY SZKOŁY

Poniżej zamieszczono procedury bezpieczeństwa podczas pracy szkoły w trybie stacjonarnym wraz ze stosownymi załącznikami oraz oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA ARMII KRAJOWEJ W WIELKICH DROGACH PODCZAS EPIDEMII COVID

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Oświadczenie rodzica – COVID19