PRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i ŚWIETLICY

PRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i ŚWIETLICY
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wielkich Drogach informuje, że od poniedziałku 29 marca br. pod opiekę do oddziału przedszkolnego, a także na świetlicę przyjmujemy tylko dzieci rodziców:
– służb medycznych (pielęgniarki, lekarze, ratownicy medyczni),
– służb mundurowych (policja, straż pożarna, straż miejska)
– pracownicy MGOPS.