PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor szkoły w imieniu wszystkich uczniów dziękuje Rodzicom i Nauczycielom za przygotowanie pięknych stroików i zorganizowanie kiermaszu świątecznego.

Joanna Chodor