PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Zadania do realizacji przez Samorząd Uczniowski i jego opiekuna:

  1. Samorząd Uczniowski współpracuje z samorządami klasowymi wszystkich klas i czuwa nad realizacją jego zadań.

 

  1. Samorząd Uczniowski zbiera się na zebraniach z przewodniczącymi klas i ustala zadania na dany miesiąc.

 

  1. Samorząd Uczniowski stoi na straży przestrzegania regulaminu szkolnego.

 

  1. Samorząd Uczniowski aktualizuje własną gazetkę ścienną.

 

  1. Samorząd Uczniowski organizuje i współorganizuje imprezy szkolne.

 

  1. Samorząd Uczniowski uczestniczy w innych imprezach.

 

Wrzesień

zadania termin
 

1. Wybory Samorządu Uczniowskiego

 

 

I tydzień

 

2. Ustalenie zadań i przydział funkcji Samorządu Uczniowskiego.

 

 

I tydzień

 

3. Opracowanie planu pracy S.U.

 

 

wrzesień

 

4. Pomoc w przeprowadzeniu akcji „Sprzątanie Świata”. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

 

III tydzień

 

5. Uruchomienie zwyczaju                 „Szczęśliwy numerek”.

 

 

Cały rok

 

6.Ogłoszenie konkursu na „Najlepszą frekwencję” – dla klas oraz na „100% frekwencję” – indywidualnie.

 

 

 

Cały rok

 

7.Konkurs „Uczeń na medal”

 

Cały rok
 

8.Upamiętnienie II wojny światowej- zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Paszkówce i przed tablicą patrona szkoły.

 

 

 

 

1 wrzesień

 

9.Konkurs na najbardziej kulturalnego ucznia/uczennicę.

 

 

Cały rok

 

10. Dzień chłopaka – zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

30 września

 

11. Opieka nad grobami zmarłych nauczycieli.

 

 

Cały rok

 

 

12. Sprzedaż cegiełek fundacji dla niepełnosprawnych dzieci.

 

 

wrzesień/październik

Październik

zadania termin
 

1. Pomoc przy organizowaniu uroczystości: ślubowanie pierwszoklasistów. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

październik

 

2. Pomoc przy organizacji apelu
z okazji dnia Komisji Edukacji Narodowej. Przygotowanie życzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły.

 

 

14 październik

 

3. Kontynuacja zbiórki zakrętek.

 

 

Cały rok

 

4. Przypomnienie osoby
Jana Pawła II

 

 

III tydzień

 

5. Rozpoczęcie akcji „Góra grosza”.

 

 

październik

 

Listopad

zadania termin
 

1. Święto Wszystkich Świętych – dlaczego czcimy pamięć o naszych najbliższych? Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

2 listopada

 

2. Apel z okazji 100- lecia odzyskania Niepodległości – udział pocztu sztandarowego w uroczystości.

 

 

11 listopada

 

3. Pomoc przy organizacji Konkursu   Pieśni Patriotycznej.

 

 

listopad

 

4. Aktualizacja gazetki  – Andrzejki

 

 

IV tydzień

 

5. Dyskoteka Andrzejkowa – przygotowanie wróżb i zabaw.

 

 

listopad

Grudzień

zadania termin
 

1. „Odwiedziny Świętego Mikołaja” – przeprowadzenie klasowych mikołajek. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

6 grudnia

 

2. Przeprowadzenie świątecznej audycji radiowej.

 

 

III tydzień

 

3. Świąteczne życzenia dla Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły.

 

 

grudzień

 

 

4. „Gwiazdka” dla bezdomnych zwierząt – zbiórka żywności itp. Konkurs dla klas  – uzyskanie  tytułu NAJLEPSZY PRZYJACIEL ZWIERZĄT

 

 

 

grudzień

 

Styczeń

zadania termin
        1.Przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy na śniegu.

 

 

II tydzień

 

2.Pomoc w organizacji Dnia Babci
i Dziadka oraz Jasełek. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

styczeń

3. Zorganizowanie wystawy: „Babcia, Dziadziuś i ja”.

 

 

styczeń

Luty

zadania termin
 

1. Zbieranie kartek dla zakochanych –przesyłanie walentynek. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

luty

 

2. Bal karnawałowo – walentynkowy. Rozdanie kartek walentynkowych.

 

 

luty

 

3. Upamiętnienie powstania Armii Krajowej- zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Paszkówce i przed tablicą patrona szkoły.

 

14 luty

 

4. Apel podsumowujący pracę w I półroczu.

 

 

I tydzień

 

5. Ogłoszenie wyników klasowego konkursu na „Najwyższą frekwencję” oraz konkursu indywidualnego  „Na 100% frekwencję” w I półroczu.

 

 

 

I tydzień

Marzec

 

zadania termin
 

1.Pierwszy dzień Wiosny – zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

marzec

 

2. Dzień Kobiet – imprezy klasowe.

 

 

8 marca

 

3. Zorganizowanie zabawy „Kolorowy tydzień”.

 

 

III tydzień

Kwiecień

zadania termin
 

1. Dzień Ziemi : nasza planeta – naszym skarbem – zaktualizowanie gazetek.

 

 

III tydzień

 

2. Zorganizowanie wiosennej wystawy „Piękna nasza Polska cała”.

 

 

 

kwiecień

 

3. Wielkanocne życzenia  dla nauczycieli  i pracowników szkoły.

 

 

II tydzień

Maj

zadania termin
 

1. Apel poświęcony Konstytucji
3 Maja – udział Pocztu Sztandarowego. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

I tydzień

 

2. Moja Kochana Mama – Dzień Matki. Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

26 maja

 

Czerwiec

 

zadania termin
 

1. Dzień Dziecka  / Dzień Sportu – rozgrywki i zabawy sportowe

 

 

1 czerwca

 

2. Tata moim przyjacielem – Dzień Ojca.  Zaktualizowanie gazetek klasowych.

 

 

czerwiec

 

3. Pomoc przy organizowaniu pikniku rodzinnego z okazji Dnia Rodziny.

 

 

czerwiec

 

4. Podsumowanie rocznej pracy – wyłonienie klas o najwyższych wynikach w nauce i uczniów
o najwyższej frekwencji.

 

 

 

III tydzień

 

5. Wyłonienie i przedstawienie zwycięzców w konkursie „Uczeń na medal” w roku szkolnym 2018/19.

 

 

 

III tydzień

 

6. Wybory do Samorządu Uczniowskiego na przyszły rok szkolny.

 

 

 

III tydzień