Plan obchodów Święta Szkoły w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach w dniu 12. 02. 2021 r.

Plan obchodów Święta Szkoły  w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach w dniu 12. 02. 2021 r.

„Patriotyzm w oczach dzieci“

 

Z racji funkcjonowania hybrydowej formy nauczania, obchody święta przebiegać będą dwutorowo:

  1. Klasy I-III i oddział przedszkolny:
  • oddział przedszkolny – uczniowie pod opieką wychowawcy przygotują
    i przedstawią występ o Krakowie wraz z tańcem „Krakowiakiem“, występ zostanie nagrany i udostępniony na stronie internetowej szkoły. Zajęcia w oddziale przedszkolnym od 8:15 do 13:00.
  • klasa I- ślubowanie godz. 10.00.
  • klasy II-III w godz. 8.00-9.30. przebywać będą na terenie szkoły, będzie obowiązywał strój galowy.

 

Na początku spotkania uczniowie zaśpiewają hymn państwowy i wybrane pieśni patriotyczne, następnie wychowawcy wprowadzą uczniów w temat dnia za pomocą prezentacji i filmów przygotowanych przez organizatorów. W dalszym ciągu spotkania odbędą się  zajęcia plastyczne na temat: „Armia Krajowa naszym Patronem“, a prace dzieci zostaną wyeksponowane na korytarzu szkolnym.

  1. Klasy IV- VIII spotkają się z wychowawcami zdalnie za pośrednictwem platformy Teams:
  • klasy IV,V, VII i VIII w godz. 8.00-9.30.
  • klasa VI w godz. 10.00- 11.30.

Na początku spotkania uczniowie przy akompaniamencie nauczyciela muzyki odśpiewają hymn państwowy i hymn szkoły, następnie wychowawcy wprowadzą uczniów w temat dnia za pomocą prezentacji i filmów przygotowanych przez organizatorów. Później trwać będzie  współzawodnictwo plastyczne (zgodne z tematem Święta Szkoły), uczniowie będą mogli wybrać technikę, jak również swoje prace tworzyć będą mogli w programach komputerowych. Wyniki działań zostaną zaprezentowane na forum klasy pod koniec spotkania. Aktywny udział w zajęciach zostanie nagrodzony przez wychowawców uwagami pozytywnymi.