Bicie Rekordu w RKO

Bicie Rekordu w RKO

16 października przypada Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Z tej okazji tego dnia ósmoklasiści w ramach lekcji edukacji dla bezpieczeństwa oraz dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną wzięły udział w pobijaniu rekordu w wykonywaniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Cała akcja trwała pół godziny, a poprzedzona została krótkim kursem pierwszej pomocy. W rekordzie wzięło udział 15 uczniów. Bicie rekordu ma zasięg ogólnopolski, zostało zainicjowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

 

 

 

 

 

źródło grafiki: https://www.google.pl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibsLzdtI3eAhWSpIsKHXpRC9IQjB16BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fsm.ozarow-mazowiecki.pl%2Fpierwsza-pomoc-przedmedyczna-3%2F&psig=AOvVaw1zGr73lgjS603tNSN04jUq&ust=1539863194092441