Odblaskowy Piknik w Wielkich Drogach

Odblaskowy Piknik w Wielkich Drogach

Odblaskowy Piknik w Wielkich Drogach

            W trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Wielkich Dróg nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA” organizowanego przez Wydział Ruchu Drogowego Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Małopolski Urząd Marszałkowski. Przystępując do konkursu nasi uczniowie dbają o bezpieczeństwo na drodze i promują noszenie odblasków. Biorąc udział w konkursie podejmujemy różne inicjatywy i działania promujące bezpieczeństwo i ograniczające zagrożenia  w ruchu drogowym.

             Dnia 10 października uczniowie naszej szkoły oraz ich rodzice wzięli udział w Odblaskowym Pikniku, podczas którego czekało na nich wiele atrakcji. Były gry i zabawy na boisku szkolnym ( odblaskowe pole, odblaskowe narty, itp.).  Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa, w której wzięli udział rodzice i ich dzieci. Tego dnia dla naszych młodszych kolegów z klas I- III oraz dla dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowano odblaskową dyskotekę, natomiast starsi uczniowie spędzili ten czas biorąc udział w zawodach sportowych przygotowanych z myślą o nich. Podczas Pikniku odbył się również konkurs na najbardziej odblaskowy rower oraz rozstrzygnięto konkurs plastyczny na odblaskowy znaczek. Obydwa konkursy były skierowane do młodszej części naszej szkolnej społeczności.

Dzięki współpracy  z Kołem Gospodyń Wiejskich oraz zaangażowaniu Rady Rodziców mogliśmy wzmocnić swoje siły pysznymi kiełbaskami z grilla oraz słodkimi ciasteczkami.

Piknik zakończył się odblaskowym marszem, w który wyruszyliśmy w asyście policji i straży miejskiej „zaopatrzeni” w odblaskowe transparenty.

Celem happeningu było zwiększenie świadomości na temat bezpieczeństwa na drodze wśród uczniów i mieszkańców oraz zwrócenie uwagi na konieczność obowiązkowego noszenia elementów odblaskowych.

Nasz Odblaskowy Piknik uświetnili goście, wśród których byli: Radny Skawiny Mirosław Śliwa, Sołtys Wielkich Dróg Maria Windak, Przewodniczący Stowarzyszenia Nasz Dom, Nasze Wielkie Drogi Bartłomiej Szwed, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich.

Nasza placówka nie tylko uczy, ale i dba o bezpieczeństwo swoich uczniów, czego dowodem coroczne uczestnictwo w konkursie oraz liczne akcje z tym związane.