Klub Ortograffiti

Klub Ortograffiti

W listopadzie rozpoczął w naszej szkole działalność Klub Ortograffiti. Do Klubu uczęszczają uczniowie z klasy VI,VII i VIII. Klubowicze spotykają się: w każdy poniedziałek uczniowie z klasy VI i VII oraz we wtorek uczniowie z klasy VII i VIII.

W czasie pierwszego spotkania wszystkich Klubowiczów uczniowie opracowali logo Klubu. Uczniowie byli podzieleni na grupy i opracowali trzy propozycje. W czasie pracy nad logo Klubu uczniowie wykazali się kreatywnością, zaangażowaniem i bardzo dobrą współpracą w grupie. Wszystkie projekty były ciekawe i związane z ortografią. Klubowicze wybrali logo, które najbardziej im się spodobało.

Podczas zajęć Klubu uczniowie doskonalą swoje umiejętności ortograficzne, odkrywają swoje mocne strony, uczą się współpracować w grupie oraz przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty z wykorzystaniem Metody Ortograffiti.

W pierwszym półroczu realizujemy projekt „Ja pisarz”. W czasie zajęć i w domu w oparciu o tekst i wybrane z niego wyrazy z trudnością ortograficzną uczniowie piszą własne opowiadanie. Każdy uczeń ma możliwość dopisania dalszej historii do tekstu kolegi lub koleżanki.