Kampania społeczna ” By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Kampania społeczna ” By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami kampanii społecznej ” By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kampania ma na celu podniesienie  świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.

W ramach kampanii jej wykonawcy przygotowali, krótkie animowane filmy dla uczniów klas I- III oraz klas IV- VIII służące realizacji celów kampanii, linki do których znajdziecie Państwo poniżej:

Ponadto zamieszczamy informację na temat miejsc pomocowych i telefonów, pod którymi dyżurują specjaliści udzielający pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • Centrum Wspierania Rodziny Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina – informacje na temat form pomocy oraz harmonogram dyżurów specjalistów dostępny na stronie internetowej cwr-skawina.pl w zakładce: „Harmonogram dyżurów”
 • Telefon Wsparcia Centrum Wspierania Rodziny – 12 270 00 26 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 20.00
 • Infolinia pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w okresie pandemii COVID-19 – pod telefonem: 12 276 90 00 – uruchomiona w trosce o zapewnienie dodatkowej pomocy dzieciom i młodzieży w stanie izolacji przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Skawinie – czynna w godzinach pracy Poradni
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie
 • Zespół ds. Pracy Socjalnej i Asystentury Rodziny, Przemocy Domowej
  • Rynek 24, 32-050 Skawina
  • tel. 12 276 73 12
 • Telefon Zaufania 116 111 skierowany do dzieci i młodzieży. Czynny codziennie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”– Infolinia 800 120 002
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – telefon 22 668 70 00 czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 – 18.00.