Ekologiczne powitanie wiosny

Ekologiczne powitanie wiosny
20 marca odbył się w naszej szkole konkurs  pod hasłem "Ekologiczne powitanie wiosny". Uczniowie poszczególnych klas ubrani w wylosowane wcześniej kolory ubioru  skandowali hasła dotyczące recyklingu, segregacji i zmniejszania ilości śmieci oraz prezentowali stroje ekologiczne. Ogromne zainteresowanie i uznanie wzbudziły stroje wykonane w znacznej
części z surowców wtórnych: gazet, rolek papierowych, folii, pudełek, wytłoczek do jajek, plastikowych nakrętek itp. Konkurs był przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I- klasy I- III : zwyciężyła klasa III kategoria II- klasy I- VIII: zwyciężyła klasa V. Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom konkursu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Dokumentacja wykonana została dzięki sprzętowi z laboratoria przyszłości.