Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września obchodziliśmy w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja mająca na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbywa się każdego roku w ostatni piątek września.

W tym dniu Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła egzaminy z tabliczki mnożenia. Funkcję egzaminatorów pełnili uczniowie klasy 5, którzy w eliminacjach uzyskali najwyższy wynik. Egzaminatorzy pod opieką szkolnego koordynatora akcji przeszli po klasach i sprawdzili znajomość tabliczki mnożenia uczniów klas od 3 do 8. Uczniowie tych klas losowali zadania egzaminacyjne i w ciągu 3 minut rozwiązywali je. Osoby, które poprawnie rozwiązały wszystkie przykłady otrzymały odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. Podczas przerw po szkole krążył patrol egzaminacyjny, który odpytywał ucznów chcących poprawić swój wynik w egzaminie. Do akcji przyłączyli się również chętni rodzice, którzy mogli pochwalić się dobrą znajomością tabliczki mnożenia dostarczając swoim dzieciom powodu do dumy i zadowolenia. Akcja została rozpropagowana poprzez plakaty wykonane przez uczniów ilustrujące trudniejsze przykłady tabliczki mnożenia.

 

Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, które odbywały się pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”, wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji i zachęciły do zdrowej rywalizacji.

Gratulujemy wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia, dziękujemy Egzaminatorom
i wszystkim uczestnikom.

Mamy nadzieję, że to matematyczne święto wejdzie na stałe do naszego szkolnego kalendarza.