Konto Bankowe Rady Rodziców

Konto Bankowe Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach Konto BS w Skawinie 74 8600 0002 0000 0000 2916 0001

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

PREZYDIUM  RADY  RODZICÓW

ROK SZKOLNY 2019/2020 Przewodnicząca Lucyna Skrzyńska Z-ca przewodniczącej Agnieszka Sekuła Skarbnik Magdalena Sikora Sekretarz Izabela Bobula Komisja rewizyjna Joanna Hajto Paweł Holik Urszula Kącka