Wydarzenia

Jak zalogować się do dziennika elektronicznego  po raz pierwszy?

Warunek dotyczący pierwszego logowania: adres e-mail rodzica został podany i przypisany w systemie do ucznia.

W przeglądarce internetowej np. Mozilla Firefox lub innej wpisz adres dziennika elektronicznego https://uonetplus.vulcan.net.pl/skawina/ wyświetli się powitalna strona systemu.

Kliknij przycisk „Zaloguj się” , a następnie – „Załóż konto”.

Wprowadź swój adres e-mail (ten podany w szkole) i  zaznacz opcję „Nie jestem robotem”. Jeśli po kliknięciu opcji „Nie jestem robotem”  rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk „Zweryfikuj”, a następnie kliknij przycisk „Wyślij wiadomość”.

Po kliknięciu przycisku „Wyślij wiadomość”, jeśli wykonałeś poprawnie czynności, wyświetli się informacja o podsumowaniu operacji, a na podany przez Ciebie adres email zostanie wysłana informacja.

Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj przysłaną wiadomość i kliknij link podany w treści, aby utworzyć hasło. Jeśli nie ma wiadomości w głównym folderze przejrzyj pozostałe foldery (np. spam).

W oknie „Aktywacja konta” w polach „Nowe hasło” oraz „ Powtórz nowe hasło” wprowadź swoje hasło stosując się do odpowiednich wymagań ( co najmniej 8 znaków w tym 1 duża litera i 1 cyfra). Zaznacz opcję „Nie jestem robotem”Jeśli po kliknięciu opcji „Nie jestem robotem” rozwinie się okienko weryfikacji, wykonaj polecane czynności i kliknij przycisk „Zweryfikuj”, a następnie  kliknij  przycisk „Ustaw nowe hasło” .

Po kliknięciu „Ustaw nowe hasło”, wyświetli się informacja o podsumowaniu operacji.

Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Kolejne logowanie  do e-dziennika? 

W przeglądarce internetowej np. Mozilla Firefox lub innej wpisz adres dziennika elektronicznego. https://uonetplus.vulcan.net.pl/skawina/ wyświetli się powitalna strona systemu.

Kliknij przycisk „Zaloguj się” .

Wpisz swój adres email i  wybrane hasło, a następnie kliknij przycisk „Zaloguj się” .

Jesteś w systemie UONET+ i masz dostęp do danych z dziennika elektronicznego.