ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY

Żołnierze Armii Krajowej –fragment

Iwona Krzepkowska-Bułat

Nie powiewały sztandary, nie grały surmy bojowe,
Gdy wyruszali do boju żołnierze Armii Krajowej.
Choć nie nosili mundurów, nie mieli czołgów, ni armat
Do walki nierównej stanęli, jako podziemna armia.
Walczyli podstępnie, z ukrycia, mszcząc się za krzywdy doznane
I nawet za cenę życia chcąc zerwać niewoli kajdany…

 

14 lutego obchodzimy Święto Patrona Szkoły.

Nosi ona zaszczytne imię Armii Krajowej.

Świętujemy tak, jak potrafimy, zachowując wszelkie środki ostrożności i reżimu sanitarnego. Młodsze klasy w szkole, starsze podczas zdalnego nauczania.  Pamiętamy, oddajemy cześć, dziękując w ten sposób tym, dzięki którym dana jest nam wolność. Młodsze klasy, pracują stacjonarnie,  przygotowały więc króciutkie montaże słowno-muzyczne. Zaprezentują je poniżej. Starsi uczniowie podczas „zdalnych” spotkań ze swoimi wychowawcami brali udział w konkursach o tematyce patriotycznej, oglądali filmy oraz prezentacje poświęcone Patronowi. Ten szczególny Dzień był inny niż wszystkie dotychczasowe, ale mamy nadzieję, że na długo zapadnie w pamięci uczniów. A po powrocie do szkoły koleżanki i koledzy ze starszych klas będą mogli podziwiać piękne plakaty upamiętniające żołnierzy Armii Krajowej, które zawisły na szkolnym korytarzu.